học thử PEN-C

Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 8: Định Luật Phóng Xạ (P1)

Độ dài: 0 phút