GPPEN

Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 8: Định luật phóng xạ (P1)

Độ dài: 0 phút