Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Định nghĩa
  • Phương trình - Tính chất của elip
 • Bài tập
  • Bài 1 (ý 1)
  • Bài 1 (ý 2+3)
  • Bài 1 (ý 4)
  • Bài 2 (ý 1)
  • Bài 2 (ý 2+3)

Chuyên đề 08. Hình học toạ độ phẳng

Bài 18. Phương trình Elip (Phần 1)

Độ dài: 63 phút

Tóm tắt nội dung:

 • Ôn tập các dạng toán về Elip
 • Hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ minh họa
Lưu ý: Trước khi học bài giảng này các em cần xem lại các công thức trong sách giáo khoa hình học 10