• 1 Tạo tài khoản
  • 2 Nạp tiền
  • 3 Đặt chỗ
  • 4 Mua khóa học

PEN NEW 2017

Thầy Đặng Việt Hùng

Chuyên đề 01. Dao động điều hoà

Bài 24. Bài toán va chạm (Phần 1)

Độ dài: 42 phút

Xét bài toán va chạm của hai vật đã được học trong chương trình vật lí lớp 10, va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi, tính toán cụ thể năng lượng của hệ trước và sau va chạm, vận tốc của các vật, phương , chiều.
- Cung cấp các ví dụ cụ thể về va chạm.


Trao đổi bài (88)

X