• 1 Tạo tài khoản
 • 2 Nạp tiền
 • 3 Đặt chỗ
 • 4 Mua khóa học

Đặt chỗ PEN 2016

Thầy Đặng Việt Hùng

Chuyên đề 03. Dòng điện xoay chiều

Bài 25. Máy phát điện xoay chiều ba pha

Độ dài: 45 phút

Kiến thức: Giới thiệu về máy phát điện xoay chiều ba pha về: cấu tạo; nguyên tắc hoạt động và một số bài toán liên quan đến các loại máy phát điện

Trao đổi bài (68)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dòng điện xoay chiều 3 pha
 • Máy phát xoay chiều 3 pha
 • Sơ đồ mắc hình sao và tam giác
 • Ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X