• 1 Tạo tài khoản
 • 2 Nạp tiền
 • 3 Đặt chỗ
 • 4 Mua khóa học

PEN NEW 2017

Thầy Đặng Việt Hùng

Chuyên đề 03. Dòng điện xoay chiều

Bài 28. Máy phát điện xoay chiều ba pha

Độ dài: 45 phút

Kiến thức: Giới thiệu về máy phát điện xoay chiều ba pha về: cấu tạo; nguyên tắc hoạt động và một số bài toán liên quan đến các loại máy phát điện

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dòng điện xoay chiều 3 pha
 • Máy phát xoay chiều 3 pha
 • Sơ đồ mắc hình sao và tam giác
 • Ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X