Mục lục bài giảng
  • Công thức
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

Chuyên đề 05. Hình học toạ độ không gian

Bài 10. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng (P2)

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung:

  • Bài giảng tiếp tục giới thiệu về khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian.
  • Hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ là các đề thi Đại học của các năm trước.

Thảo luận (73)