• 1 Tạo tài khoản
  • 2 Nạp tiền
  • 3 Đặt chỗ
  • 4 Mua khóa học

Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên đề 05. Hình học toạ độ không gian

Bài 10. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng (P2)

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung:

  • Bài giảng tiếp tục giới thiệu về khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian.
  • Hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ là các đề thi Đại học của các năm trước.

X