Hocmai.vn - Ngôi trường chung của học trò Việt
Luyện thi, ôn thi trực tuyến Tin tức về học hành, thi cử Diễn đàn học tập cho học sinh phổ thông Các trung tâm BDVH Liên hệ Đại lý bán thẻ học trực tuyến Hocmai.vn Học phí học trực tuyến tại Hocmai.vn Hướng dẫn học tập tại Hocmai.vn Đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm luyện thi Giới thiệu về dịch vụ học trực tuyến tại Hocmai.vn Trang chủ Hocmai.vn


Tổng số bài giảng: 3373
Lọc theo học phí: 
Sắp xếp theo: 

Bài 14. Vấn đề 9. Amin - aminoaxit

     Số lần học: 2116
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 17. Vấn đề 9. Amin - aminoaxit

Bài 1. Mở đầu về dao động điều hòa (Phần 1)

     Số lần học: 2105
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 1. Mở đầu về dao động điều hòa

Bài 1. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

     Số lần học: 2094
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 1. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 4. Bài tập điện tích và điện trường

     Số lần học: 2089
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 4. Bài tập điện tích và điện trường

Bài 10. Phân biệt và tách các hợp chất hữu cơ

     Số lần học: 2066
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 10. Phân biệt và tách các hợp chất hữu cơ

Phương pháp tính tích phân từng phần (45 phút)

     Số lần học: 2048
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Phương pháp tính tích phân từng phần

Bài 06. Hai mặt phẳng song song

     Số lần học: 2044
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 06. Hai mặt phẳng song song

Bài 1:Hai đứa trẻ (Phần 1)

     Số lần học: 2027
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Hai đứa trẻ (Phần 1)

Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến năm 1939

     Số lần học: 2021
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến năm 1939

Bài 04. Các bài toán về tiếp tuyến (Phần 02)

     Số lần học: 2016
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

 Bài 04. Các bài toán về tiếp tuyến (Phần 02)

Vợ chồng A Phủ (P2) - Tô Hoài

     Số lần học: 2014
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Vợ chồng A Phủ (P2) - Tô Hoài

Hóa trị - số oxi hóa

     Số lần học: 2013
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 10. Hóa trị - số oxi hóa

Quan hệ vuông góc

     Số lần học: 2007
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Quan hệ vuông góc

Bài 3. Vấn đề 2. Dung dịch - chất điện li

     Số lần học: 1995
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

 Bài  3. Vấn đề 2. Dung dịch - chất điện li

Bài 7. Chuyển động tròn đều

     Số lần học: 1994
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Bài 7. Chuyển động tròn đều

Unit 1: Pleased to meet you

     Số lần học: 1993
     Bình chọn:  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng

Unit 1: Pleased to meet you

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...211   (Tiếp theo)