Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp ở Đông DươngGiới thiệu tóm tắt về bài giảng
     

Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về tình hình Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất và toàn bộ nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương.


Bình chọn: đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng đánh giá bài giảng
Số lần học: 1995

THẦY: Vũ Quang Hiển - GV
 
THẦY: Vũ Quang Hiển - GV
Học hàm, học vị
Nơi công tác
Thành tích
 
 
 
Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp ở Đông Dương,phần chưa học Phần chưa học     Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp ở Đông Dương,phần đã học Phần đã học

Trao đổi bài