học thử
học thử
TRỌN BỘ LỘ TRÌNH LUYỆN THI TOÀN DIỆN CHINH PHỤC ĐẠI HỌC TOP ĐẦU VỚI ĐIỂM SỐ TỐI ĐA
Duy nhất giải pháp PEN có giải pháp ôn thi riêng từng trường
Lộ trình học
PEN-C
Ôn luyện toàn diện
PEN-I
Luyện mọi dạng bài
PEN-M
Ôn luyện chọn lọc
Lộ trình học
PEN-C
Ôn luyện toàn diện
PEN-I
Luyện mọi dạng bài
PEN-M
Ôn luyện chọn lọc
Đối tượng
N2
N3

• Học sinh có nhu cầu ôn kĩ, tỉ mỉ. Học tới đâu chắc điểm tới đó.

• Học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

• Học sinh cần ôn kĩ, tỉ mỉ. Học tới đâu chắc điểm tới đó.

• Học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

N2
N3

• Học sinh cần ôn kĩ, tỉ mỉ. Học tới đâu chắc điểm tới đó.

• Học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

Định hướng nhóm

• Dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó.

• Hướng dẫn phương pháp làm bài thi hiệu quả.

• Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức. Không xoáy sâu vào phần kiến thức dễ, dành thời gian rèn luyện chinh phục phần kiến thức khó.

• Hướng dẫn các dạng bài được phủ xuyên suốt một đề ở mức Cơ bản và Tiêu chuẩn và Nâng cao.

• Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, phát triển và nâng cao kiến thức, đi sâu phần kiến thức khó, cực khó.

• Chú trọng vào kiến thức từ dễ đến trung bình.

• Cung cấp phương pháp giải nhanh, đầy đủ kỹ năng cần thiết khi thi. Lưu ý các lỗi sai và cách xử lý, làm đâu chắc đó.

• Cung cấp phương pháp giải nhanh bài tập dễ và cách giải mọi dạng bài khó, cực khó.

• Định hướng tư duy để xử lí các dạng bài phức tạp, tránh mắc bẫy nhằm đạt điểm số tối đa...

Mục tiêu

• Nắm vững toàn bộ kiến thức, thành thạo mọi dạng bài, đạt điểm số tối đa.

• Đạt ít nhất 24 điểm.

Lộ trình học
PEN-C
Tổng ôn toàn diện thi
ĐGNL ĐHQG TP.HCM
Luyện đề thi
ĐGNL ĐH QG TP.HCM
Lộ trình học
PEN-C
Tổng ôn toàn diện thi
ĐGNL ĐHQG TP.HCM
Luyện đề thi
ĐGNL ĐH QG TP.HCM
Đối tượng
N2
N3

• Học sinh có nhu cầu ôn kĩ, tỉ mỉ. Học tới đâu chắc điểm tới đó.

• Học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

• Học sinh đăng kí dự thi vào các khối ngành của ĐHQG TP.HCM.

• Học sinh đăng kí vào các khối ngành của trường sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM để xét tuyển.

Định hướng nhóm

• Dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó.

• Hướng dẫn phương pháp làm bài thi hiệu quả.

• Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức. Không xoáy sâu vào phần kiến thức dễ, dành thời gian rèn luyện chinh phục các phần kiến thức khó.

• Tăng kỹ năng và phương pháp giải nhanh giúp học sinh đạt điểm cao.

• Tiếp cận, rèn luyện, củng cố các kỹ năng chuyên biệt/đặc biệt cần thiết chuẩn bị cho kì thi ĐGNL như kỹ năng Đọc hiểu, Tư duy logic, phân tích số liệu, giải quyết vấn đề...

• Giúp học sinh nắm được các câu hỏi cũng như dạng bài khác biệt của kì thi trước khi tham gia thử thách luyện đề.

• Rèn phương pháp, luyện kỹ năng làm bài qua các đề thi thử.

• Làm quen với cấu trúc đề, dạng câu hỏi và hướng tư duy giải quyết các câu hỏi thực tế hoặc liên môn.

• Nhận diện dạng bài, nắm bắt phương pháp tư duy để giải quyết các dạng bài hiệu quả, giúp đạt điểm số tối đa.

• Tối ưu hóa thời gian làm bài. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi bước vào kỳ thi.

Mục tiêu

• Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm bài thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM.

• Phát triển tư duy, thành thạo mọi dạng bài.

• Nắm chắc >= 900 điểm ĐGNL, nhân đôi cơ hội đỗ gần 70 trường TOP.

Lộ trình học
PEN-C
Tổng ôn toàn diện thi
ĐGNL ĐHQG HN
Luyện đề thi
ĐGNL ĐHQG HN
Lộ trình học
PEN-C
Tổng ôn toàn diện thi
ĐGNL ĐHQG HN
Luyện đề thi
ĐGNL ĐHQG HN
Đối tượng
N2
N3

• Học sinh có nhu cầu ôn kĩ, tỉ mỉ. Học tới đâu chắc điểm tới đó.

• Học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

• Học sinh đăng kí dự thi vào các khối ngành của ĐHQG Hà Nội.

• Học sinh đăng kí vào các khối ngành của trường sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội để xét tuyển.

Định hướng nhóm

• Dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó.

• Hướng dẫn phương pháp làm bài thi hiệu quả.

• Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức. Không xoáy sâu vào phần kiến thức dễ, dành thời gian cho việc rèn luyện chinh phục các phần kiến thức khó.

• Tăng kỹ năng và phương pháp giải nhanh giúp học sinh đạt điểm cao.

• Làm quen với các dạng bài mới, chú trọng đến các phương pháp, các lưu ý tránh mất điểm khi làm bài.

• Giúp học sinh nắm được các câu hỏi, dạng bài khác biệt của kì thi trước khi tham gia thử thách luyện đề.

• Rèn phương pháp, luyện kỹ năng làm bài qua các đề thi thử.

• Làm quen với cấu trúc đề, dạng câu hỏi và hướng tư duy giải quyết các câu hỏi thực tế hoặc liên môn.

• Nhận diện dạng bài, nắm bắt phương pháp tư duy để giải quyết các dạng bài hiệu quả, giúp đạt điểm số tối đa.

• Tối ưu hóa thời gian làm bài. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi bước vào kỳ thi.

Mục tiêu

• Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm bài thi ĐGNL ĐHQGHN.

• Phát triển tư duy, thành thạo mọi dạng bài.

• Nắm chắc >=100 điểm ĐGNL.

Lộ trình học
PEN-C
Tổng ôn toàn diện thi
ĐHBK HN
Luyện đề thi
ĐHBK HN
Lộ trình học
PEN-C
Tổng ôn toàn diện thi
ĐHBK HN
Luyện đề thi
ĐHBK HN
Đối tượng
N2
N3

• Học sinh có nhu cầu ôn kĩ, tỉ mỉ. Học tới đâu chắc điểm tới đó.

• Học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

• Học sinh đăng kí dự thi vào các khối ngành khoa học - kỹ thuật của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

• Học sinh muốn tham gia xét tuyển bằng kết quả bài kiểm tra tư duy ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Định hướng nhóm

• Dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó.

• Hướng dẫn phương pháp làm bài thi hiệu quả.

• Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức. Không xoáy sâu vào phần kiến thức dễ, dành thời gian cho việc rèn luyện chinh phục các phần kiến thức khó.

• Tăng kỹ năng và phương pháp giải nhanh giúp học sinh đạt điểm cao.

• Tiếp xúc với các dạng bài đặc thù, có tính mới lạ và trọng tâm trong cấu trúc bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách Khoa.

• Đi sâu vào hướng dẫn trình bày và tư duy cho các dạng bài toán tự luận, các bài toán thực tế.

• Làm quen với văn bản có tư liệu khoa học, các phương pháp để xử lí dạng văn bản đó.

• Rèn phương pháp, luyện tư duy, kỹ năng làm bài qua các đề thi thử.

• Làm quen với cấu trúc đề, dạng câu hỏi, nhận diện dạng bài và nắm bắt phương pháp tư duy giải quyết các câu hỏi thực tế hoặc liên môn.

• Tối ưu hóa thời gian làm bài, giúp đạt điểm cao. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi bước vào kỳ thi.

Mục tiêu

• Thành thạo phương pháp làm bài, cải thiện tư duy, suy luận logic và năng lực tổng hợp, phân tích, đối chiếu từ đó có thể "xử lí" được các dạng bài lạ, hay, khó trong đề.

• Nắm chắc >8 điểm.

TOP THẦY CÔ ĐÃ CÓ TRÊN 15 NĂM KINH NGHIỆM LUYỆN THI
ĐỒNG HÀNH CÙNG 2K4
Sử dụng ngôn ngữ
Toán học, Tư duy logic, Phân tích dữ liệu

Hỗ trợ học tập toàn diện giúp 2k4 ôn là đỗ

Hỗ trợ học tập toàn diện giúp
2k4 ôn là đỗ

Update mới nhất kho 60.800+ câu hỏi
Cố vấn hỗ trợ học tập 24/7
Tham gia group học tập tương tác
Tư vấn tuyển sinh 20+ trường Đại học TOP đầu
14 năm
Giáo dục trực tuyến
4.883.324
Thành viên
Nền tảng học trực tuyến
số 1 Việt Nam
GIẢI PHÁP PEN 2022 - DUY NHẤT TẠI HOCMAI.VN

Tiếp sức gần 1.000.000 sĩ tử chinh phục kỳ thi Đại học 2022