Menu

Chính tả: Phân biệt âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô (Phần 2) - Học tốt Tiếng Việt 5 (cô Trần Thu Hoa, cô Nguyễn Thị Thanh Phương)

Nhấn để bật tiếng
553 lượt học
Nội dung bài giảng
Trao đổi bài
Hỗ trợ