Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Các bước viết đoạn văn cảm nhận về một bài thơ lục bát
  • Đoạn văn tham khảo
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ lục bát sẽ được mở vào ngày 09/06/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ lục bát

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 55

Chưa có thông báo nào