Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chi tiết
    • Phần mở đầu và nội dung
    • Phần nội dung (tiếp theo)
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Tham khảo

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Phần 2) - Tham khảo

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 448

Chưa có thông báo nào