Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập + từ vựng
  • Phần 1
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: Life in the countryside - A closer look 1

Unit 2: Life in the countryside - Vocabulary

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.488

Chưa có thông báo nào