Học tốt Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Tham khảo

Ôn tập: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Tham khảo

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 275

Chưa có thông báo nào