8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2,3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 2. Hàm số bậc nhất

Bài 2. Hàm số bậc nhất (tiết 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 13

Nội dung bài học: Đề cập đến các dạng bài tập củng cố kiến thức về Hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số bậc nhất.

Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần nắm chắc khái niệm, tính chất của hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị hàm bậc nhất. Sau bài học, cần chăm chỉ tự luyện bài tập về nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào