8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết.
  • 2. Bài tập.
    • Bài 1.
    • Bài 2.
    • Bài 3.
    • Bài 4.
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2


Nội dung bài học:

Đề cập các định lý về sự Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Hướng dẫn thực hành một số bài toán có liên quan.

Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, sau khi chép đề bài vào vở, các em học sinh cần nhấn nút tạm dừng và tự giải bài tập trước khi xem lời giải của giáo viên.
Chúc các em học tốt

Chưa có thông báo nào