8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết (tiếp)
  • Bài 1;2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 7. Vị trí tương đối giữa 2 đường tròn

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2


Nội dung bài học:

- Đề cập đến 3 Vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Tính chất đường nối tâm, hệ thức giữa đoạn nối tâm.
- Tiếp tuyến chung của 2 đường tròn
- Hướng dẫn giải một số bài toán liên quan.
Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép bài đầy đủ.

Chưa có thông báo nào