8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết (tiếp)
  • Bài 1;2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 7. Vị trí tương đối giữa 2 đường tròn

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2


Nội dung bài học:

- Đề cập đến 3 Vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Tính chất đường nối tâm, hệ thức giữa đoạn nối tâm.
- Tiếp tuyến chung của 2 đường tròn
- Hướng dẫn giải một số bài toán liên quan.
Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép bài đầy đủ.

Chưa có thông báo nào