Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 06.2. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần IV) (Tiếp)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 278

Lưu ý: Tài liệu bài giảng và bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài giảng "Bài 06.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần IV)"

Chưa có thông báo nào