PEN-M

Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

NGUYỄN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6: Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Độ dài: 45 phút

Trao đổi bài (2)