Ôn luyện Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2017-2018)

CHUYÊN ĐỀ 11: BIỆN PHÁP TU TỪ: NÓI QUÁ - NÓI GIẢM - NÓI TRÁNH

Luyện tập: phân tích giá trị biện pháp tu từ

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp, giới thiệu kiến thức về tác phẩm Luyện tập: phân tích giá trị biện pháp tu từ.
- Giới thiệu các câu hỏi, bài tập liên quan và hướng dẫn làm bài.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài đầy đủ.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.