Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 9. PP đổi biến trong tọa độ cực (P3)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 601

Chưa có thông báo nào