PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thống kiến thức
  • Cấu trúc ADN
  • Nhân đôi, phiên mã, dịch mã
  • Điều hòa hoạt động gen, đột biến gen
  • Cấu trúc NST, Giảm phân, đột biến
  • Biến dị tổ hợp
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 1: Di truyền và biến dị: Hệ thống kiến thức trọng tâm

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 3.802

Nội dung bài giảng: Hệ thống kiến thức di truyền và biến dị

+ Cấu trúc ADN
+ Nhân đôi, phiên mã, dịch mã
+ Điều hòa hoạt động gen
+ Đột biến gen
+ Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể
+ Biến dị tổ hợp

Chưa có thông báo nào