PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 2. Các dạng toán trọng tâm về Con lắc dao động

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

1. Các đặc trưng trong dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn
2. Chiều dài của lò xo
3. Lực đàn hồi
4. Tốc độ và lực căng dây của con lắc đơn
5. Năng lượng của con lắc

Trao đổi bài (101)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2,3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6, 7, 8
X