PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 7. Lí thuyết trọng tâm và các dạng toán thường gặp trong lượng tử ánh sáng

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
1. Hiện tượng quang điện ngoài
2. Mẫu nguyên tử Bo
3. Các dạng toán thường gặp
4. Hiện tượng quang điện trong

Trao đổi bài (45)

X