lớp 11

Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu - Chu Văn Hà (2017-2018)

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 6. Xác định cấp số cộng thỏa mãn điều kiện

Độ dài: 77 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3. Xác định các yếu tố có tính chất CSC
  • Một số kiến thức liên quan
 • Số học
  • BT1
  • BT2
  • BT3
 • Hình học
  • BT1
  • BT2
  • BT3
 • Nghiệm phương trình
  • BT1
  • BT2
  • BT3
X