PEN-M

PEN-C Toán tự luận - Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên đề 08. Hình học toạ độ phẳng Oxy

Bài 18. Phương trình Elip (Phần 1)

Độ dài: 63 phút

Tóm tắt nội dung:

 • Ôn tập các dạng toán về Elip
 • Hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ minh họa
Lưu ý: Trước khi học bài giảng này các em cần xem lại các công thức trong sách giáo khoa hình học 10


Trao đổi bài (32)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Định nghĩa
  • Phương trình - Tính chất của elip
 • Bài tập
  • Bài 1 (ý 1)
  • Bài 1 (ý 2+3)
  • Bài 1 (ý 4)
  • Bài 2 (ý 1)
  • Bài 2 (ý 2+3)
X