Giải pháp PEN 2018

PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết (2017-2018)

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 44: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)

Độ dài: 70 phút

Tóm tắt nội dung


Nguyễn Minh Châulà một trong những nhà văn mở đường tinh anh nhất của nền văn học nước nhà thời kỳ hậu chiến. Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm như thế. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đôi nét về tác giả cũng như tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, đồng thời làm rõ tài năng nghệ thuật trong việc xây dựng tình huống truyện của nhà văn.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Khái quát chung về tác giả, tác phẩm
 • Nghệ thuật xây dựng tình huống
  • Qua nhan đề truyện
  • Qua phát hiện trên bờ biển
  • Qua phát hiện ở tòa án huyện
  • Qua phát hiện từ trận bão biển
  • Giá trị của tình huống
X