Giải pháp PEN 2018

PEN-C Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2017-2018)

CHUYÊN ĐỀ 01: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài 1: Lý thuyết về Este, Lipit (Tiết 2)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • +) Tính chất hóa học
  • +) Este no đơn chức
  • +) Các phản ứng đặc trưng
X