HM10 Ôn luyện Toán - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

Chứng minh hình học

Chứng minh ba đường đồng quy.

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chứng minh đồng quy
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.