HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

Chủ đề 11. Chứng minh hình học

Bài 04. Chứng minh ba đường đồng quy.

Độ dài: 73 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chứng minh đồng quy
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

X