PEN-M

PEN-C Vật lí - Thầy Đặng Việt Hùng

Chuyên đề 01. Dao động điều hoà

(BÀI GIẢNG THAM KHẢO) Bài 24. Bài toán va chạm (Phần 1)

Độ dài: 42 phút

Nội dung bài giảng: 
- Xét bài toán va chạm của hai vật đã được học trong chương trình vật lí lớp 10, va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi, tính toán cụ thể năng lượng của hệ trước và sau va chạm, vận tốc của các vật, phương , chiều.
- Cung cấp các ví dụ cụ thể về va chạm.
Lưu ý: 
- Xem kĩ nội dung bài giảng và làm bài tập tự luyện đầy đủ
- Làm bài tập online để rèn kĩ năng làm bài và lưu lại thành tích học tập.

Trao đổi bài (23)