Lịch sử HKII 7 - Cô Lê Thị Thu Hương (2017-2018)

Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 3: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII (tiết 2)

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Tiếp tục cung cấp kiến thức về: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII 
Lưu ý :
- Chú ý nghe giảng và ghi bài cẩn thận.
- Học lại bài ở nhà để đạt hiệu quả cao hơn.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tôn giáo
  • Tôn giáo (tiếp)
  • Chữ quốc ngữ
  • Văn học
  • Nghệ thuật
X