Toán HKII 6 - Cô Bùi Thanh Bình (2017-2018)

CHƯƠNG PHÂN SỐ

Bài 3. Quy đồng mẫu nhiều phân số và so sánh phân số (tiết 1)

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức và phương pháp Quy đồng mẫu nhiều phân số và so sánh phân số
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Quy đồng mẫu nhiều phân số
    • So sánh phân số
    • Bổ sung
  • Bài tập
    • Bài 1
X