HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang

ĐỀ SỐ 03

Bài giảng chữa đề 03

Độ dài: 79 phút

Tóm tắt nội dung

- GV đính chính bài giảng: Clip Bài 4a + 4b (7:20): \[\widehat {AOC} = \widehat {MOD}\]

Sửa thành:\[\widehat {AOD} = \widehat {MOD}\]

Trao đổi bài (6)

X