HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang

ĐỀ SỐ 04

Bài giảng chữa đề 04 (P1)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

GV đính chính bài giảng:

Ở phút 05:15 clip 3 (bài 3) sửa đúng thành:
Vậy phương trình có nghiệm (x ; y) là ( 2; 2), (0 ; 2)

Trao đổi bài (0)

X