HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

ĐỀ SỐ 04

Bài giảng chữa Đề số 04 - Phần 2

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:
Question 30. Đáp án là: relationship (mối quan hệ)

Trao đổi bài (12)

X