HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

ĐỀ SỐ 08

Bài giảng chữa Đề số 08 - Phần 1

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Question 01-05
  • Question 06-10
  • Question 11-15
  • Question 16-20
X