Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2. NHIỆT HỌC

Bài 2. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Độ dài: 11 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (8)

X