Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2. NHIỆT HỌC

Bài 3. Biến dạng cơ của vật rắn. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Độ dài: 14 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X