Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 7. Công và năng lượng. Các định luật bảo toàn

Độ dài: 56 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 1, vận tốc của đạn sau khi ra khỏi tấm gỗ là 100 m/s

Trao đổi bài (11)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
X