Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 10. Dao động điều hòa (P2)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (39)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
  • Cơ năng con lắc dao động
X