Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 11. Dao động điều hòa (P3)

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (38)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Con lắc lò xo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • 2. Con lắc đơn
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
X