Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 12. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Nguyên lí hoạt động
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2. Máy phát điện xoay chiều 1 pha
  • Ví dụ 1,2
X