Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X