Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 3. Mắt - Các tật và cách khắc phục

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Mắt
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
  • 2. Tật và sửa tật cho mắt
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
X