Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 4: Kính lúp - kính hiển vi và kính thiên văn.

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kính lúp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Kính hiển vi - Kính thiên văn
X