Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 5. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1. Cấu tạo hạt nhân. Các đặc trưng cho liên kết trong hạt nhân

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Cấu tạo hạt nhân
  • 2. Thuyết tương đối hẹp
  • 3. Liên kết trong hạt nhân
X