Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 5. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 3. Định luật phóng xạ

Độ dài: 13 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (6)

X