Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 11. Ôn tập chương 3 (Phần 1)

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (8)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
    • Bài 1. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần
    • Bài 2. Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện cho trước
    • Bài 3. Tính hợp lí (nếu có thể)
X