Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng (2018 - 2019)

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 07. Phép chia phân số - Bài tập

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số nghịch đảo
    • Phép chia phân số + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Bài tập vận dụng
X