Ngữ văn 9 - Cô Trần Thị Vân Anh (2017-2018)

BÀI GIẢNG HỌC KỲ I

Các biện pháp tu từ

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng mở đầu phần ôn tập các kiến thức tiếng Việt, cô Vân Anh sẽ hướng dẫn các em tổng hợp, ôn luyện hệ thống các biện pháp tu từ đã được học trong chương trình. Hiểu rõ khái niệm, nắm được các đặc điểm và tác dụng của mỗi biện pháp tu từ chính là chìa khóa để các em hoàn thành tốt các câu hỏi liên quan đến nội dung này trong đề thi.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nói quá, nói giảm, đảo ngữ và câu hỏi tu từ
  • Điệp ngữ, chơi chữ và liệt kê
  • Ẩn dụ và hoán dụ
  • So sánh và nhân hóa
  • Các biện pháp tu từ
X