Ôn thi học kì II Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Từ - Dạng 1: Xác định và nêu tác dụng của phép liệt kê
  • Dạng 1 (tiếp)
  • Dạng 2: viết đoạn văn có sử dụng biện pháp liệt kê
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (Tiết 4)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.003

Chưa có thông báo nào