PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 2. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 11

Bài 1. Quang học và những kiến thức trọng tâm

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý: Trong video ví dụ 1 - 4, phút 13:59' thầy nhẩm nhầm, các em sửa lại như sau: f = 100 cm.

Trao đổi bài (19)

X