PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 2. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 11

Bài 2. Tổng hợp lý thuyết Điện trường - Từ trường P1

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

BTTL được sử dụng chung với "Bài 2. Tổng hợp lý thuyết Điện trường - Từ trường P2"

Chú ý: Trong video Từ trường, phút 05:46 các em sửa lại như sau:
$$n = \frac{N}{\ell };N = \frac{L}{{\pi D}}$$

Trao đổi bài (9)

X